Feb 25, 2021
200 Views
Comments Off on ކަލަކުވޮޑިގެންވާކަން ޤަބޫލުވެސް ނުކޮށްހުރި އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންނީގެ އުނދަގޫ ފޯރުމުން ﷲ އަށް ކުރި ދުޢާ—ވަގުތުން ޢިޖާބަކުރެއްވެވި!
0 0

ކަލަކުވޮޑިގެންވާކަން ޤަބޫލުވެސް ނުކޮށްހުރި އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންނީގެ އުނދަގޫ ފޯރުމުން ﷲ އަށް ކުރި ދުޢާ—ވަގުތުން ޢިޖާބަކުރެއްވެވި!

Written by

[bsa_pro_ad_space id=2]

އޭނާބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ އުމުރުން 21 އަހަރުވަންދެން ދިރިއުޅެމުން އައީ ކަލަކުވޮޑިގެންވާކަން ޤަބޫލުނުކުރާ އަންހެނެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށެވެ. އެތީސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އޭނާ އުޅޭގޭގައި ޖިންނީގެ އުނދަގޫތަކެއް ފޯރަމުންދިއައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަކަށް އެކަން ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ. ޤަބޫލުކުރެވޭ ހިސާބަށް ކަންކަން ދިއައީ ގޭގެ ބޮކި ނިއްވާ/ދިއްލައި ހެދުމުގެ އިތުން ނިދާ ކޮޓަރީގެ ބޮރުގައި ބޭރުންޖެހިގަތުމުންނެވެ.

[bsa_pro_ad_space id=1]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.