Feb 25, 2021
205 Views
Comments Off on ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ފާތައް ކުރެވުނު އަޅުކަމަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވަވާ 2 ޝަރުޠު: މުފްތީ މެންކް
0 0

ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ފާތައް ކުރެވުނު އަޅުކަމަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވަވާ 2 ޝަރުޠު: މުފްތީ މެންކް

Written by

ކިތަންމެ ގިނަ، ކިތަންމެ ބޮޑެތި ފާފަތަކެއް ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް އެހުރިހާ ފާތަކަކީ ތިމާއަށް ކުރެވިފައިވާ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކަށް ބަދަލުކުރައްވަވައި ދެއްވަވައި ޤިޔާމަތް ދުވަހު އެޢަމަލުތައް މީޒާނުގައި ކިރުއްވަވާއިރު ތިބާކޮށްފައިވާ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކާއިއެކު މީޒާނުގެ ހެޔޮކަމުގެ ކޮޅުގައި ކިރައިލުމުގެ ފުރުޞަތު ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ދެއްވަވައިފައެވެ. އެ މަތިވެރި ނިޢްމަތް ދެއްވެވުމަށް އޮތީ އެންމެ 2 ޝަރުތެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.