Feb 25, 2021
544 Views
Comments Off on އަޚާ އާ ރުޅިވެރިކަމުގަ ހުއްޓާ މަރުވެއްޖެނަމަ ސުވަރުގެއިން ބައްދަލުނުވެދާނެ!
0 0

އަޚާ އާ ރުޅިވެރިކަމުގަ ހުއްޓާ މަރުވެއްޖެނަމަ ސުވަރުގެއިން ބައްދަލުނުވެދާނެ!

Written by

[bsa_pro_ad_space id=2]

ތިމާގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނާއި ސުވަރުގެއިން ބައްދަލުވާން ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެދޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ދެމީހުން ރުޅިވެރިކަމުގައި ތިބެ މަރުވެއްޖެނަމަ އެއީ ނުލިބިދާނެ ފުރުޞަތެކެވެ. އަންނަނިވި ޙަދީޘްފުޅަށް ބަލާށެވެ. 3 ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރުޅިވެރިކަމުގައި ތިބުން ހުއްދަނުވާއިއރު އޮތީ ބައްދަލުވުމުން އަވަހަށް ސަލާމްކުރުމެވެ. ސަލާމްކޮށް އެކުވެރިވުމުން އެފާފައިން ސަލާމަތްވެވުނީއެވެ. ސަލާމް ގޮވުމުން ޖަވާބުނުދީފިނަމަ ފާފަ އޮތީ ސަލާމްބަލައިނުގަތް މީހާއަށެވެ. 

[bsa_pro_ad_space id=1]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.