Feb 25, 2021
148 Views
Comments Off on އާލާ އިސްލާމްވުމަށްފަހު މުޅި ދުނިޔެއަށް ދޭންބޭނުންވާ މެސެޖް-: “ބޮޑުކަމެއް ޖެހެންދެން މަޑުނުކޮށް އަވަހަށް އިސްލާމްވޭ!”
0 0

އާލާ އިސްލާމްވުމަށްފަހު މުޅި ދުނިޔެއަށް ދޭންބޭނުންވާ މެސެޖް-: “ބޮޑުކަމެއް ޖެހެންދެން މަޑުނުކޮށް އަވަހަށް އިސްލާމްވޭ!”

Written by

“ކްރިސްޓިއަން ދީން އަމިއްލައަށް ދޫކޮށްލައި އިސްލާމްވުމަށްފަހު އުޚުތު އާލާ މުޅި ދުނިޔެއަށް ގޮވާލަނީ ތިމާއަށް ބޮޑު ކަމެއް ޖެހެންދެން ނުވަތަ ޢަޖައިބުކުރުވަނިވި ހުވަފެނެއް ފެންނަންދެން މަޑުނުކުރާށެވެ.” “އަހަރެންނަކީ ކުރިން ވަރަށް ކަންބޮޑުވެގެން އުޅުނު އަންހެނަކީމެވެ. ވަރަށް ރުޅިވެސް ގަދަވެއެވެ. ނަމަވެސް ﷲ ތަޢާލާގެ ދީނަށް ވަދެވުމާއިއެކު ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިއްޖެއެވެ. ހާސްވެ ކަންބޮޑުމާއި ރުޅިއައުން މުޅިން ފިލައިގެން ހިނގައްޖެއެވެ.” 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.