Feb 25, 2021
127 Views
Comments Off on އުރީދޫ ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް ށ. ގޮއިދުއަށް
0 0

އުރީދޫ ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް ށ. ގޮއިދުއަށް

Written by

100 އެމްބީޕީއެސް އާއި ހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއި އެކު އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ށ. ގޮއިދުއަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.އުރީދޫ އިން ބުނީ ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއި، ބޮޑެތި އެލަވަންސްތައް ލިބޭ ޕެކޭޖްތަކުގެ އިތުރުން ގޮއިދޫ އިން ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް ގަންނަ ފުރަތަމަ 20 ފަރާތަކަށް މައިކްރޮސޮފްޓް 360 ލައިސެންސް ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.