Feb 25, 2021
167 Views
Comments Off on މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ޙަރާމް ކަމެއް ފިޔަވާ އެހެން ކޮންމެ ކަމަކަށް އެދި ދެންނެވިނަމަވެސް އެކަމެއް ދެއްވާނެ ވަގުތުކޮޅެއް އޮތް ދުވަހެއް
0 0

މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ޙަރާމް ކަމެއް ފިޔަވާ އެހެން ކޮންމެ ކަމަކަށް އެދި ދެންނެވިނަމަވެސް އެކަމެއް ދެއްވާނެ ވަގުތުކޮޅެއް އޮތް ދުވަހެއް

Written by


ހުކުރު ދުވަހަކީ މުސްލިމުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ ދުވަހެކެވެ. އެއީ ހުކުރު ދުވަހަކީ މުސްލިމުންގެ ޢީދު ދުވަހެކެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހަކީ އެދުވަހުގެ ވަޤުތެއްގައި ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަޤުތެއް އަންނާނެކަން ޙަދީޘުން ސާބިތުވާ ދުވަހެކެވެ.
ހުކުރު ދުވަހުގެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.