Feb 25, 2021
2199 Views
Comments Off on ފްލެޓާ ގޯތިގެދޮރާ ތަނަވަސްކަން ނުލިބިގެން އުޅޭމީހުން ކުރަން އޮތް ދުޢާ – ޙަދީޘުން!: މުފްތީ މެންކް
0 0

ފްލެޓާ ގޯތިގެދޮރާ ތަނަވަސްކަން ނުލިބިގެން އުޅޭމީހުން ކުރަން އޮތް ދުޢާ – ޙަދީޘުން!: މުފްތީ މެންކް

Written by

އަހަރެމެންގެތެރެއިން ގިނަ މީހުންގެ އެންމެބޮޑު އެއްކަންބޮޑުވުމަކީ ދިރިއުޅެންޖެހިފައިވާ ދަތިޙާލެވެ! ފައިސާގެ ދަތިކަމާއި ދިރިއުޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ގެއެއް ނުލިބުމުގެ ދަތިކަމެވެ. ގޭގައި އެކަށީގެންވާ ޖާގަ ނެތުމުގެ މައްސަލައެވެ. މިފަދަ ހުރިހާކަމެއް ޙައްލުކޮށްދެއްވެވުން އެދި ކުރަންވީ ދުއާ ރަސޫލް ވަނީ ޙަދިޘްފުޅުކުރައްވަވައިފައެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.