Feb 25, 2021
107 Views
Comments Off on ދައުވާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާން ނިހާނަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް
0 0

ދައުވާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާން ނިހާނަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް

Written by

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާން އިތުރު ފުރުސަތެއް އޭނާއަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.ނިހާނުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައި ވަނީ ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ތިން ދައުވާއާއި، ރިޝްވަތު ލިބިގަތުމަށް އެދުމުގެ ދެ ދައުވާއެއް އަދި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާއެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.