Feb 25, 2021
199 Views
Comments Off on ދިރާގުން ހިލޭ ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑު ގުޅައިދެނީ
0 0

ދިރާގުން ހިލޭ ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑު ގުޅައިދެނީ

Written by

ދިރާގު ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ހިދުމަތް އަލަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން، ދިރާގު ފައިބާ ކޭބަލް އަޅާފައިވާ އިމާރާތްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގު ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް ހިލޭ ގުޅައިދިނުމުގެ އިތުރުން ރައުޓަރުން 50 ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުންޏެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.