Feb 25, 2021
87 Views
Comments Off on ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ފައްކާވެފައި ތިބީ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުން 25 minutes 11 seconds ago
0 0

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ފައްކާވެފައި ތިބީ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުން 25 minutes 11 seconds ago

Written by

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ފައްކާވެފައި ތިބީ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުން
25 minutes 11 seconds ago

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.