Feb 26, 2021
245 Views
Comments Off on ހަފްތާގެ އެންމެ މާތްދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަސް
0 0

ހަފްތާގެ އެންމެ މާތްދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަސް

Written by


ހަފްތާގެ ތެރެއިން އަންނަ ޢީދުދުވަހަކީ ނުވަތަ އެންމެ މާތްދުވަހަކީ ހުކުރުދުވަސްކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ދަންނަމުއެވެ.
އެއީ އެދުވަހަކަށްޓަކައި އިރުއަރާ އެންމެ މާތް މަތިވެރި ދުވަހެވެ. އެދުވަހަށް يوم الجمعة  ނަމުން ވަނީ ނަންދެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.