Feb 26, 2021
150 Views
Comments Off on ހުކުރު ދުވަހު، ހުކުރު ނަމާދަށް ހިނައިގަތުމަކީ ވަރަށް މަތިވެރި ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެއް
0 0

ހުކުރު ދުވަހު، ހުކުރު ނަމާދަށް ހިނައިގަތުމަކީ ވަރަށް މަތިވެރި ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެއް

Written by


ހުކުރު ދުވަހު، ހުކުރު ނަމާދަށް ހިނައިގަތުމަކީ ވަރަށް މަތިވެރި ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ. އެއީ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން (ގިނަ ޢިލްމުވެރިން) ގެ ރަޢުޔެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ހަތަރު މަޛްހަބުގެ އިމާމުންވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް ޡާހިރީ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.