Feb 26, 2021
136 Views
Comments Off on ރޯދައަށް ތައްޔާރުވަމާ 1
0 0

ރޯދައަށް ތައްޔާރުވަމާ 1

Written by


ރޯދަ ފެށެން 68 ދުވަހަށް ވެފައިވާއިރު, ދުރާލާ ރޯދަމަހަށް ކެއުމަށާއު ބުއިމަށް އަދި ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސާމާނުތައް ތައްޔާރުކުރާ އުސޫލުން މީހާގެ ނަފުޞުވެސް ރޯދައަށް ތައްޔާރުކުރަން އެބަ ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން ރޯދަ މަހަކީ އަޅުކަމުގެ މައްސަރަކަށްވީ ހިނދު އެ މާތް މައްސަރުގައި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Report

Comments are closed.