Feb 26, 2021
135 Views
Comments Off on ކުށެއް ކުރެވުމުން އެކުށަކަށް މަޢާފަށް އެދުމަކީ އެންމެ ހެޔޮލަފާ މީހުންގެ ގޮތެވެ.
0 0

ކުށެއް ކުރެވުމުން އެކުށަކަށް މަޢާފަށް އެދުމަކީ އެންމެ ހެޔޮލަފާ މީހުންގެ ގޮތެވެ.

Written by


އަހަރެމެން އިންސާނުންނަކީ ކުށް ކުރެވޭބައެކެވެ. ވަރަށް ފަސޭހައިން ކުއްތަކަށް އަރައިގަނެވޭ ބައެކެވެ. އެހެނީ ﷲ ތަޢާލާ އިންސާނުން ހައްދަވާފައިވަނީ ކުށްކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. ކުށް ކުރެވުނީމަ އެ ކުށަކަށް މަޢާފައް އެދި އަވަހަށް ތައުބާ ވުމަށްވެސް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ….އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.