Feb 26, 2021
100 Views
Comments Off on ކޯވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިދިން އަދަދުތައް: ފެނިގެންދަނީ އަންހެނުންގެ ކުޅަދާނަކަން!
0 0

ކޯވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިދިން އަދަދުތައް: ފެނިގެންދަނީ އަންހެނުންގެ ކުޅަދާނަކަން!

Written by


ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19 ވެކްސިން ދޭން ފެށިތާ އަދި މިއީ 12 ވަނަ ދުވަހެވެ.
ރާއްޖޭގައި ޖަހަމުންދަނީ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިނެވެ. ރާއްޖޭގައި އަދި ބޭނުން ކުރަމުންދަނީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާ މި ވެކްސިންގެ 100،000 ޑޯޒެވެ.
މިފަހަރު ދައްކަން މިއުޅެނީ ރާއްޖޭގައި ޖަހާ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Report

Comments are closed.