Feb 26, 2021
153 Views
Comments Off on އިންޑިޔާއިން އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ ”އަނޫޕާމާ“
0 0

އިންޑިޔާއިން އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ ”އަނޫޕާމާ“

Written by

އިންޑިޔާގެ ޓީވީ ޗެނަލްތައް ބަލާ މީހުން އެންމެ އިންތިޒާރު ކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއަކުވެސް ބާރކް (ބްރޯޑްކާސްޓް އޯޑިއެންސް ރިސާޗް ކައުންސިލް އިންޑިޔާ) އިން ނެރޭ އެންމެ މަޤުބޫލު ޓީވީ ޝޯވތަކުގެ ލިސްޓަށެވެ. މިހާރު މިވަނީ މިހިނގާ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ހަފުތާގެ ލިސްޓު ނެރެފައެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ މިދިޔަ ހަފުތާއާއި މި ހަފުތާގެ ލިސްޓުގެ ތަރުތީބުގައި އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތްކަމެވެ.ރުޕާލީ ގާންގޫލީ ޓައިޓްލް ރޯލުން ފެނިގެންދާ މި ޑްރާމާ ސިލްސިލާގެ މުހިންމު ރޯލުތަކުން ފެންނަ އިތުރު ތަރިންނަކީ ސުދާންޝޫ ޕާންޑޭ، މަދަލްސާ ޝަރްމާ، ޕާރަސް ކަލްނަވަތު އަދި ތަސްނީމް ޝެއިޚްއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.