Feb 26, 2021
330 Views
Comments Off on އުފާވެރިކަމުގަ ދިރިއުޅެން ބޭނުންވާ މީހާ ހަމައެކަނި މިކަން ނުކުރާށެވެ! ތަފާތު ފެންނާނެއެވެ!: މުފްތީ މެންކް
0 0

އުފާވެރިކަމުގަ ދިރިއުޅެން ބޭނުންވާ މީހާ ހަމައެކަނި މިކަން ނުކުރާށެވެ! ތަފާތު ފެންނާނެއެވެ!: މުފްތީ މެންކް

Written by

އެންމެންވެސް ދުނިޔެއިން އެންމެ އެދޭނެ އެއްކަމަކީ އުފާވެރިކަމުގައި ދިރިއުލެވުމެވެ. އެހެންކަމާއިއެކުގައިވެސް ގިނަބައަކު އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ އެއްކަމަކީ އުފާވެރިކަމުގައި ދިރިނުއުޅެވުމެވެ. ވީމާ މިއީ ޙައްލުކުރަން ނުވަތަ ޙައްލު ހޯދަންޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ. ލޮބުވެތިއަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ! ދިރިއުޅުމުގައި އުފާވެރިކަން ލިބުމަށް އެދޭމީހާ ފުރަތަމަ ކަމަކަށްވެސް އެހެން މީޙުންގެ ވާހަކަ ދެއްކުން ހުއްޓައިލާށެވެ! ބޭކާރު ގޮތުގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ! މިއީ ކުރަން އުނދަގޫ ބޮޑުކަމެއް ނޫނެވެ. ވީމާ އެއްވެސް މީހެއްގެ ވާހަކަ ނުދައްކައި ހުންނާށެވެ! 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.