Feb 26, 2021
364 Views
Comments Off on ވީޑިއޯ: ޙަޤީޤީ އަންހެނުންނަކީ މިތިބީ- “ޢާއިލާއެކުގަ ގެއްލުނީތީ ކަންބޮޑެއް ނުވަން! އަހަރެންގެ ހުރިހާ ބެލެނިވެރިކަމެއް ވަނީ ﷲ އަށް!”
0 0

ވީޑިއޯ: ޙަޤީޤީ އަންހެނުންނަކީ މިތިބީ- “ޢާއިލާއެކުގަ ގެއްލުނީތީ ކަންބޮޑެއް ނުވަން! އަހަރެންގެ ހުރިހާ ބެލެނިވެރިކަމެއް ވަނީ ﷲ އަށް!”

Written by

ވީޑިއޯގައި އެވާހަކަދައްކާ އަންހެންކުއްޖާއަކީ އޭނާ އިސްލާމްވުމުން ޢާއިލާއިން އޭނާ ދެކެންވެސް ބޭނުންނުވި އަންހެންކުއްޖެކެވެ. މައިންބަފައިންނާއި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނާއި ޢާއިލާގެ އެންމެން ހމަ އެންމެ 2 ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި ގެއްލިގެންދިއަ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އޭނާގެ ބަސް އަޑުއައްސަވައިލައްވާށެވެ! “އަހަރެން މުޅި އުމުރުގައިވެސް ޢާއިލާމަތިން ހަނދާންކުރާނަމެވެ. މިއީ ﷲ ތަޢާލާ ކުރިމަތިކުރެއްވެވި އިމްތިޙާނެކެވެ. އަހަރެންގެ މައިންބަފައިންނަކީވެސް ބެލެނިވެރިއަކީވެސް މިއަދު ﷲ ތަޢާލާއެވެ. އަހަރެން މިހުރީ ހަމަ ހިތްހަމަޖެހިގެންނެވެ. އުފަލުގައެވެ. މައްސަލަތައް ކުރިމަތިކުރައްވަވާނީވެސް މައްސަލަތަކަށް ޙައްލުދެއްވަވާނީވެސް ﷲ ތަޢާލާއެވެ. ވީމާ އަހަރެން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ކަންބޮޑެއް ނުވަމެވެ.” 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.