Feb 26, 2021
469 Views
Comments Off on މާފުކުރާ މީހާގެ ޤަދަރު ﷲ މަތިވެރިކުރައްވަވާނެތެވެ!
0 0

މާފުކުރާ މީހާގެ ޤަދަރު ﷲ މަތިވެރިކުރައްވަވާނެތެވެ!

Written by

މާފުކުރުމަކީ ގިނަބައަކަށް ކުރަން އެހައި ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ! ނަމަވެސް މާފުކުރުން ގިނަކުރާށެވެ! މާފުކުރުން ގިނަކުރި ވަރަކަށް އެމީހަކަށް ﷲ ތައާލާގެ ރަޙްމަތްފުޅު ދާނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ﷲ ތައާލާ އީ ގިނަގިނައިން ފާފަ ފުއްސަވައި ދެއްވަވާ ރަޙްމާންވަންތަ ރަޙީމްވަންތަ އިލާހެއެވެ. ވީއިރު ﷲ ތަޢާލާއަށް އީމާންވެގެން ތިބި މީސްތަކުން މާފުކުރަން ފަސްޖެހެންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.