Feb 26, 2021
116 Views
Comments Off on މިއަހަރު ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދު 5.5 ޕަސެންޓު ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފި
0 0

މިއަހަރު ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދު 5.5 ޕަސެންޓު ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފި

Written by

މިއަހަރ ދުނިޔޭގެ އިގްތިސޯދު 5.5 ޕަސެންޓު ކުރިއަރާނެ ކަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ލަފާކޮށްފި އެވެ.މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން އާންމުކުރި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރުގެ ކުއާޓާލީ އިކޮނޮމިކް ބުލެޓިންގައި ބުނީ ކޮވިޑް19ގެ ސަބަބުން މިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު ދުނިޔޭގެ އިގްތިސޯދު ދަށަށް ދިޔަ ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާރާ ހަމައަށްދާއިރު އިގްތިސޯދުތައް މަޑުމަޑުން ހަމައަކަށް އެޅެން ފަށާނެ ކަމަށް އައިއެމްއެފް އިން ލަފާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.