Feb 26, 2021
78 Views
Comments Off on މިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ “ބުރުގާ ދުވަސް”
0 0

މިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ “ބުރުގާ ދުވަސް”

Written by


ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ފެބްރުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހަކީ “ބުރުގާ”ގެ ދުވަހުގައި މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ. އެގޮތުން މިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ “ބުރުގާ”ގެ ދުވަހެވެ.
މުސްލިމުންގެ މެދުގައި މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި މެދު ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައި ވިޔަސް، ދުނިޔޭގެ 140…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Report

Comments are closed.