Feb 26, 2021
103 Views
Comments Off on ފާއިތުވި ރަމަޟާން މަހު އަހަރެން ތިޔަބައިމީހުންނާއެކު ވީމެވެ !!
0 0

ފާއިތުވި ރަމަޟާން މަހު އަހަރެން ތިޔަބައިމީހުންނާއެކު ވީމެވެ !!

Written by


ތިބާ އަހަރެންގެ މަތިން ހަނދާން އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ދިރިތިބީން އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މަރުވާ މީހުން މިހާ އަވަހަށް ހަނދާން ނައްތާލަނީ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ތިޔަބައިމީހުންނާއެކު ފާއިތުވި ރަމަޟާން މަހު އުޅުނު ކަން ހަނދާންވޭ ހެއްޔެވެ؟ ނަމާދު ކުރާ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Report

Comments are closed.