Feb 26, 2021
10943 Views
Comments Off on ފިރިމީހާ ކައިރީ ކިޔާކިޔާވެސް ސިނގިރެޓް ބުއިމެއް ނުހުއްޓި! ދެން ހަދަންވީ ކިހިނެތް
0 0

ފިރިމީހާ ކައިރީ ކިޔާކިޔާވެސް ސިނގިރެޓް ބުއިމެއް ނުހުއްޓި! ދެން ހަދަންވީ ކިހިނެތް

Written by

އަދުގެ މުޖުތަމަޢުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. ފިރިހެނުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އަންހެނުންވެސްމެއެވެ. ކޮފީ ތަކަށް އަރާލާ ޝީޝާ ބޯލުމަކީ ސްޓައިލަކަށް ވެއްޖެއެވެ.

ދެން މިއޮތީ އެފަދަ މީހުންނަ އިނދެގެން އުޅޭ މީހުންގެ ޝަކުވާއެވެ. ހަމަ ކިޔާކިޔާވެސް ސިނގިރެޓް ބުއިން ނުހުއްޓާ ވާހަކައެވެ. މިކަންވެސް އެންމެ އާންމީ ފިރިހެނުންގެ ތެރޭގައެވެ. ދަރިން ކުރިމަތީގައިވެސް ބޮނީއެވެ. އެކަމަކު އެ ދަރީން ސިނގިރެޓް ބޯ ދަރިންނަށް ވާކަށް ބޭނުމެއް އެކަކުވެސް ނުވެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Health · Life Style

Comments are closed.