Feb 26, 2021
201 Views
Comments Off on ދަރިން ތަރުބިޔަތު ކުރުމުގައި މަންމަގެ ޒިންމާ
0 0

ދަރިން ތަރުބިޔަތު ކުރުމުގައި މަންމަގެ ޒިންމާ

Written by


އުންމަތްތަކާއި، މިއްލަތުތައް ތަރްބިޔަތު ކުރެއްވުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނަބީބޭކަލުންނާއި، ރަސޫލުބޭކަލުންނާ މަތިކުރެއްވިފަދައިން ޢާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ ތަރްބިޔަތު ޙަވާލުކުރައްވައިފައިވަނީ ޢާއިލާތަކުގެ އިސްމީހުންނާއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ދަރިން ތަރުބިޔަތުކުރުމުގެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.