Feb 26, 2021
57153 Views
Comments Off on ދެމަފިރިކަމުގެ ގުޅުން ހިންގަންވީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ކަން އެނގޭބާ!
15 14

ދެމަފިރިކަމުގެ ގުޅުން ހިންގަންވީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ކަން އެނގޭބާ!

Written by

އދ އިން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ހަވާލާދީ ލިވެފައިވާ ލިޔުމެއްގައި ވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އަންހެނުން އުމުރުން 30 އަހަރަށް ދާއިރުގައި 3 ފަހަރަށް ވަރިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވަރިވުމުގެ ރެކޯޑް ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ ކަމުގައި މި ލިޔުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ކަން މިހެން ހުރި އިރުގައި މި ކަމަށް ހައްލެއް ގެންނާނެ ގޮތެއްވެސް ރާއްޖޭގެ އަންހެނުން ވިސްނަން އެބަ ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން ދެމަފިރިކަމުގެ ގުޅުން ހިންގަންވީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ބަލައިލަމާ ހިނގާށެވެ. ފަހަރުގައި ވަރި ގިނަވާ ސަބަބަކީ ދެމަފިރިކަމުގެ ގުޅުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަމަކަށްވުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ.

ނޯމަލް އަދަދާމެދު ވިސްނާލާށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Report

Comments are closed.