Feb 26, 2021
339 Views
Comments Off on ގިނަ އަދަދެއްގެ ކައިވެނިތައް ރޫޅެމުންދާއިރު ބަލިފައާއިމެދު ވިސްނައިލަނީ މަދު މީހެކެވެ!
0 0

ގިނަ އަދަދެއްގެ ކައިވެނިތައް ރޫޅެމުންދާއިރު ބަލިފައާއިމެދު ވިސްނައިލަނީ މަދު މީހެކެވެ!

Written by

ގިނަ އަދަދެއްގެ ކައިވެނިތައް ރޫޅެމުންދާއިރު ބަލިފައާއިމެދު ވިސްނައިލަނީ މަދު މީހެކެވެ. އަންހެންކުދިންވެސް އަދި މައިންބަފައިންވެސް ބަލަނީ ކައިވެނިކުރެވޭ މީހާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށެވެ. އަޚްލާޤަކީ ކޮބައިތޯ؟ ނަމާދުކުރޭތޯ؟ ބަލައިވެސް ނުލައެވެ. ނުބަލަނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ ސުވާލުކޮށްފިނަމަ ބުނަނީ އޭނާއަކީ ޙަރާމްކަންކަން ކުރާ މީހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ވީމާ އޭނާއަކީ ރަނގަޅު މީހެއް ކަމަށެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.