Feb 26, 2021
236 Views
Comments Off on ގެއްލިފައިވާ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް ކިޔާ ދުޢާ
0 0

ގެއްލިފައިވާ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް ކިޔާ ދުޢާ

Written by


ހަނދާންނެތިގެން ލެވުނު ތަނެއް ނުއެނގުމުން ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް ގޮތަކުން އެއްޗެހި ގެއްލުމަކީ ވަރަށް އާންމުކަމެކެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް އަގު ބޮޑެތި ތަކެތި ގެއްލުމުން އެކަމާ ވަރަށް ހިތާމަވެސް ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިކަމަށްވެސް ކިޔަން ވާރިދުވެފައިވާ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Report

Comments are closed.