Feb 26, 2021
172 Views
Comments Off on ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ސަރުކާރުން ނަގާ: ޝިޔާމް
0 0

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ސަރުކާރުން ނަގާ: ޝިޔާމް

Written by

ކޮވިޑް19ގެ ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ފައިދާ މި ސަރުކާރުން ނަގާ ކަމަށް އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.މިއަދު އިދިކޮޅީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ބޭއްވި ނުސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ، ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ގާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އެތަށް ހައްގެއް، ސަރުކާރުން ނިގުޅައިގަންނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.