Feb 26, 2021
201 Views
Comments Off on ް ގޯސް އަޚުލާޤުގެ ސަބަބުން ޢަމަލުތައް ފާޞިދުވެއެވެ
0 0

ް ގޯސް އަޚުލާޤުގެ ސަބަބުން ޢަމަލުތައް ފާޞިދުވެއެވެ

Written by


އިސްލާމްދީނަކީ ރިވެތި އަޚުލާޤަށް ވަރަށް ބޮޑު އަޙައްމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވާ ދީނެކެވެ. އެގޮތުން ރަސޫލު ބޭކަލުން ފޮނުއްވުނު މައިގަނޑު 2 މަޤުޞަދުގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ ނަފުސުތަކުގައި ރިވެތި އަޚުލާޤު އަށަގެންނެވުން ކަމަށް އައިސްފައި އޮވެއެވެ. މިކަމުންވެސް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.