Feb 27, 2021
145 Views
Comments Off on ހިނގާފަ މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތަށް ނަމާދަށް ދިއުމަށްވުރެ ފައިދާބޮޑު ކަމެއް ހަމަނެތް!
0 0

ހިނގާފަ މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތަށް ނަމާދަށް ދިއުމަށްވުރެ ފައިދާބޮޑު ކަމެއް ހަމަނެތް!

Written by

މިސިކިތުގައި ޖަމާއަތުގައި ކުރެވޭ ނަމާދުތަކަށް ހިނގާފައި މިސްކިތަށްސްދިއުމަށްވުރެ ފަސޭހައިން ކުރެވެންއޮތް، ފައިދާބޮޑުކަމެއް ހަމަ ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ރަސޫލުﷲ ﷺ ޙަދީޘްކުރެއްވެވިއެވެ:

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.