Feb 27, 2021
189 Views
Comments Off on ހުކުރު ދުވަހުގެ ސުންނަތްތައް
0 0

ހުކުރު ދުވަހުގެ ސުންނަތްތައް

Written by


ހުކުރު ދުވަހަކީ މުސްލިމުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ ދުވަހެކެވެ. އެއީ ހުކުރު ދުވަހަކީ މުސްލިމުންގެ ޢީދު ދުވަހެކެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހަކީ އެދުވަހުގެ ވަޤުތެއްގައި ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަޤުތެއް އަންނާނެކަން ޙަދީޘުން ސާބިތުވާ ދުވަހެކެވެ.
ހުކުރު ދުވަހުގެ މާތްކަން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.