Feb 27, 2021
135 Views
Comments Off on ނަމާދުގެ މާތްކަަން
0 0

ނަމާދުގެ މާތްކަަން

Written by


ނަމާދަކީ ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމައަށް ފަހު އެންމެ މާތް ހެޔޮޢަމަލެވެ. ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުﷲ ބުނި މަސްޢޫދު ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަރިހުން ރިވާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ : { قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي العمل أفضل ؟ قال : ” الصلاة لوقتها…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.