Feb 27, 2021
3404 Views
Comments Off on އިށީންދެ އިނދެގެން ފެން ބުއިމުން ހަކުރު ބަލިން ސަލާމަތްވޭ!
0 0

އިށީންދެ އިނދެގެން ފެން ބުއިމުން ހަކުރު ބަލިން ސަލާމަތްވޭ!

Written by

ފެން ބުއިމުގައި ސުންނަތް ގޮތްތަކެއް ލައްވާފައި އަހަރެމެން ގެ މާތް އިސްލާމް ދީނުގައި ވަނީ ކަނޑައެޅިގެން މާތް މަޤުޞަދު ތަކެއްގައި ކަން ޔަޤީނެވެ. އެހެން ކަމުން ފެން ބުއިމުގައި ސުންނަތް ގޮތް ތަކަށް ބަލައިލަމާ ހިނގާށެވެ.

ބިސްމި ކިޔުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Health · Life Style

Comments are closed.