Feb 27, 2021
187 Views
Comments Off on އިސްލާމްވުމުން ތިމާ އާ ﷲ އާ ގުޅިއްޖެކަން ޔަޤީންވެ އުފަލުން ގިނަބައަކަށް ރޮވެއެވެ.
0 0

އިސްލާމްވުމުން ތިމާ އާ ﷲ އާ ގުޅިއްޖެކަން ޔަޤީންވެ އުފަލުން ގިނަބައަކަށް ރޮވެއެވެ.

Written by

ތިރީގައި މިވަނީ ޔޫސުފް އެސްޓީސްގެ އަތްޕުޅުމައްޗަށް އިސްލާމްވި އަންހެނަކަށް އޭނާ ދެއްވި ނަޞޭޙަތެވެ. “ތަޢާލާއީ އެންމެހައި ބާރުތަކެއް ލިބިވޮޑިގެންވާ އެއްކައުންވަންތަކަލާނގެ ކަމަށާއި މުޙައްމަދު ރަސޫލް ﷺ އީ އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް ﷲ ތަޢާލާ އަމުރުފުޅުކުރައްވަވާފައިވާ ހުރިހާ އަމުރުފުޅުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ވެވުނު ވަރަކުން މަސައްކަތްކުރަން ނިޔަތްގަނެ އެކަމަށް މަސައްކަތްކުރާމީހާއަކީ ފުރިހަމަ މުސްލިމެކެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.