Feb 27, 2021
1885 Views
Comments Off on މާގިނައިން ދުވުމަކީ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ ސިއްޚީ މައްސަތައް ކުރިމަތިވާ ކަމެއް: ދިރާސާ
0 0

މާގިނައިން ދުވުމަކީ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ ސިއްޚީ މައްސަތައް ކުރިމަތިވާ ކަމެއް: ދިރާސާ

Written by


ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ދުވެލާ ކަސްރަތުކޮށްލާ ހެދުމަކީ ކޮންމެ ހެންވެސް ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މާގިނައިން ދުވުމަކީވެސް މައްސަލައެކެވެ. މިކަން އެނގެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކިތައްމީހުންނަށް ބާވައެވެ.
ދާދިފަހުން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Report

Comments are closed.