Feb 27, 2021
110 Views
Comments Off on ފަހު ކުއާޓަރުގައި މަސް އެކްސްޕޯޓު ކުރި މިންވަރު ދެގުނަ އިތުރު
0 0

ފަހު ކުއާޓަރުގައި މަސް އެކްސްޕޯޓު ކުރި މިންވަރު ދެގުނަ އިތުރު

Written by

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް މަސް އެކްސްޕޯޓު ކުރި މިންވަރު އޭގެ ކުރީ އަހަރުގެ އެ މަުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު ދެ ގުނަ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ.މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭގެ ކުއާޓާލީ އިކޮނޮމިކް ބުލެޓިންގައި ބުނީ ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ދިން ލުއިތަކާއެކު މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރަން ފެށި ކަމަށެބެ. އަދި ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރާ ހަމައަށް އައި އިރު، މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް އައި ކުރިއެރުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސް ގަންނަ އަދަދުވެސް އެ ކުއާޓަރުގައި އިތުރުވި ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.