Feb 27, 2021
173 Views
Comments Off on ފަސާދަ އުފައްދަމުން ދޭތެރެޖައްސުވަމުން ވާހަކަ ހިފައިގެން ހިނގާ މީހާ ސުވަރުގެ ނުވަންނާނެ!
0 0

ފަސާދަ އުފައްދަމުން ދޭތެރެޖައްސުވަމުން ވާހަކަ ހިފައިގެން ހިނގާ މީހާ ސުވަރުގެ ނުވަންނާނެ!

Written by

ދެބައުޑުވުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ. އެކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤްވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. މިއަދު “ދެބައުޑުވުން” މިބަސްވެސް ގެއްލިއްޖެއެވެ. ދެބައުޑުން ޢާންމުވެ އެއީ އެއްވެސް ބިރެއް ނެތިކުރާ ކަމަކަށް މިވަނީ ވެފައެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.