Feb 27, 2021
128 Views
Comments Off on ފުއްލާއަށް ބަޑިޖެހި މައްސަލައިގަ ސަލްމާން ޚާން ކުށްވެރިވާ ކަަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި
0 0

ފުއްލާއަށް ބަޑިޖެހި މައްސަލައިގަ ސަލްމާން ޚާން ކުށްވެރިވާ ކަަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި

Written by

5 އޭޕްރީލް 2018

ފުއްލާއަށް ބަޑިޖެހި މައްސަލައިގަ ސަލްމާން ޚާން ކުށްވެރިވާ ކަަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Entertainment

Comments are closed.