Feb 27, 2021
176 Views
Comments Off on ދަތިޙާލެއް ކުރިމަތިވެގެން ނަމަވެސް ﷲ ހަނދުމަކުރާ މީހާގެ ބޭނުންތައް ފުއްދަވައި ދެއްވަވާނެ!: މުފްތީ މެންކް
0 0

ދަތިޙާލެއް ކުރިމަތިވެގެން ނަމަވެސް ﷲ ހަނދުމަކުރާ މީހާގެ ބޭނުންތައް ފުއްދަވައި ދެއްވަވާނެ!: މުފްތީ މެންކް

Written by

ތިމާ ﷲ ތައާލާގެ ރަޙްމަތުގައިވާހިނދު ﷲ ތަޢާލާގެމަތިން މަތިން ހަނދުމަކުރާ މީހަކަށް ދަތިޙާލަތެއް ކުރިމަތިވުމުން އެމީހާގެ މަތިން ﷲ ތަޢާލާ ހަނދުމަފުޅުކުރައްވަވާނެކަމަށް އޮތް ޙަދީޘްބަސްފުޅުގެ މާނަ ބައެއް މީހުން އެބަ އޮޅުވައިލައެވެ. އެމީހުން ދެކޭގޮތުގައި ރަޙްމަތުގައި ހުރިއިރު ﷲ ތައާލާގެ މަތިން ހަނދުމަނުކުރާ މީހާއަށް ކަމެއް ޖެހިގެން ﷲ ތަޢާލާ ހަނދުމަކުރުމުން ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތެވެ. ފުރުޞަތު އެވަނީ ގެއްލިފައެވެ. މިއީ ވަރަށް ނުބައި ވިސްނުމެކެވެ. އެހެނީ ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވަވާފައިވަނީ ތިމަން ﷲގެ މަތިން ހަނދުމަކުރުމުން އެމީހާގެމަތިން ތިމަން ﷲ ހަނދުމަފުޅުކުރައްވަވާނެކަމަށެވެ. އަދި ޝުކުރުވެރިވުމަށާއި ކާފިރު ނުވުމަށެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.