Feb 27, 2021
156 Views
Comments Off on ދުނިޔޭގެ ޤަރާރުތައް ބަދަލުވިނަމަވެސް އިލާހީ ޤަރާރު ބަދަލެއް ނުވާނެ!- އާޚިރަތް ދުވަހު އޮންނަނީ ހަމައެކަނި ﷲގެ ޙުކުމްފުޅު ތަންފީޒުކުރުން!
0 0

ދުނިޔޭގެ ޤަރާރުތައް ބަދަލުވިނަމަވެސް އިލާހީ ޤަރާރު ބަދަލެއް ނުވާނެ!- އާޚިރަތް ދުވަހު އޮންނަނީ ހަމައެކަނި ﷲގެ ޙުކުމްފުޅު ތަންފީޒުކުރުން!

Written by

ﷲ ތަޢާލާގެ ޙުކުމްފުޅުތަކަށް ޢަމަލުކުރާ ވާހަކަ ދައްކާއިރަށް ކޮންމެވެސް ބައަކު އުފައްދައިގެން އުޅޭ ކޮންމެވެސް ޤަރާރެއްގެ ވާހަކަ އެބަ ދައްކައެވެ. މިއީ މީސްތަކުން މަގުފުރައްދަން ބޭނުންކުރާ އުކުޅެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވާ މީހުންނަށް އޮތީ މިނުރައްކައުތެރިހަމަލާއަށް ވިސްނައި ހޭލުންތެރިވުމެވެ. ޔަޤީންކުރާށެވެ! ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ އެކަލާނގެ ޤަރާރުފުޅުތައް ފާސްކުރައްވަވައި ނިންމަވައި މީސްތަކުންނަށް ބަޔާންކުރައްވަވައި ދެއްވަވައިފައެވެ. އެއީ ކީރިތި ޤްރްއާނެވެ! ރަސޫލް (ޞޢވ)ގެ ސުންނަތެވެ. އާޚިރަތް ދުވަހު އޮންނާނެ ހަމައެކަނި ކަމަކީ ކީރިތި ޤްރްއާނާއި ސުންނަތުން އަމަލުކުރި މިންވަރު ބައްލަވައި މީޒާނުގައި ކިރުއްވަވައި ފާސްވާ މީހުންނަށް ސުވަރުގެ އަދި ފާސްނުވި ބައަކަށް ނަރަކަ ދެއްވެވުމެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.