Feb 27, 2021
614 Views
Comments Off on ”ސުވަރުގެ ވަނީ މަންމަގެ ފައިތިލަ ދަށުގައެވެ“
0 0

”ސުވަރުގެ ވަނީ މަންމަގެ ފައިތިލަ ދަށުގައެވެ“

Written by


ދުނިޔޭގެ މަޖަލާއި އުފަލުގައި ، ދުނިޔެ ހޯދުމުގެ އެކި ކަންކަމުގައި ތިބާ ހޭބޯނާރާ އުޅޭ އިރު، މިއަދު ކިތައް ފަހަރު ތިބާގެ މަންމަޔަށް ނޫނީ ތިބާގެ ބައްޕަޔަށް ގުޅާލިން ހެއްޔެވެ؟ ބުރައާއި ވޭނުގައި ތިބާ ބަލާ ބޮޑުކުރި އެ ނިކަމެތި މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ ހާލު ބަލާލިން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Report

Comments are closed.