Feb 27, 2021
143 Views
Comments Off on ޑައިޓް ކުރާ މީހުން ކާންވީ މިތަކެތި
0 0

ޑައިޓް ކުރާ މީހުން ކާންވީ މިތަކެތި

Written by


މިހާރަކަށް އައިސް ޑައިޓު ކުރުން މިވަނީ އާއްމުވެފައެވެ. ބައެއް މީހުން ޑައިޓު ކުރުމަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކައި ނުބޮއި، ހަށިގަނޑު ހަލާކުގެތެރެއަށް ވައްޓާލަނީއެވެ. އަނެއް ބަޔަކު މިކަން ކުރަނީ ސިއްހީ ފައިދާ ހުރި މޭވާ ބޭނުންކޮށްގެން ސިއްހަތަށް ފައިދާވާ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Report

Comments are closed.