Feb 27, 2021
183 Views
Comments Off on ޤުރުއާނުގެ މުޢުޖިޒާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފިރުޢައުނު ޣަރަޤުކުރެއްވުން
0 0

ޤުރުއާނުގެ މުޢުޖިޒާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފިރުޢައުނު ޣަރަޤުކުރެއްވުން

Written by


ބަނޫ އިސްރާއީލުގެ މީހުން ކަނޑު ހުރަސް ކުރިތަން ފިރުޢައުނަށް ފެނުނެވެ. އޭރު ކަނޑު އޮތީ އަމާންކޮށެވެ. ފިރުޢައުނާއި އޭނާގެ ސިފައިން ކަނޑުގައި ހެދިފައިވާ މަގުތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެ، އެއްގަމާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. އެހިނދު ބަނޫއިސްރާއީލުގެ މީހުންނަށް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Report

Comments are closed.