Feb 28, 2021
117 Views
Comments Off on ހާސިލް – 75
0 0

ހާސިލް – 75

Written by

ޝިންޝިނާގެ ތުންފަތް މަތީގައިވަނީ ހިނިތުންވުމެކެވެ. އޭނާ އަދި މީގެ ކުރިން އެއްވެސް މީހަކަށް އޭނާގެ އަސްލު ސިފަ ދައްކާފައެއް ނުވެއެވެ. ޖައުފަރު ފިޔަވައެވެ.ޝިންޝިނާ އޭނާގެ ހަޤީޤީ ސޫރަ ޒީޝާންއަށް ދައްކައިލިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.