Feb 28, 2021
127 Views
Comments Off on ހިޔާ ފްލެޓްތައް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުން އާންމުގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ
0 0

ހިޔާ ފްލެޓްތައް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުން އާންމުގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

Written by

ކުރީ ސަރުކާރުން ހިންގި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އާންމުގެ ހިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.އޭގެ އިތުރުން މި ސަރުކާުރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތައްވެސް ހިޔާލު ހޯދުމަށް ވަނީ ހުޅުލާފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.