Feb 28, 2021
3200 Views
Comments Off on ބްރޭކްއަޕް ވާއިރުގަ ނަމަނަމަ މިހެން ނުހަދާތި
0 0

ބްރޭކްއަޕް ވާއިރުގަ ނަމަނަމަ މިހެން ނުހަދާތި

Written by

ދެން ރަނގަޅު އެހެން މީހެއް ނުލިބޭނެކަމަށް ދެކުން

ދިރިއުޅުމަށް މީހަކު ގެނައުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން ވިސްނަން ޖެހޭ އިރުގައި ލޯބިވެރިއާއާ ގުޅުން ކަނޑާލާއިރުގައި ދެން ރަނގަޅު އެހެން މީހެއް ނުލިބޭނެކަމަށް ނުދެކޭށެވެ. އެއަށްވުރެން މާ ރަނގަޅު މީހަކު ލިބުމަކީ ހަމަ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Health · Life Style

Comments are closed.