Feb 28, 2021
160 Views
Comments Off on ކުރިމަތިވާ އެއްވެސް ކަމަކަށް ކަންބޮޑުނުވެ ހުރެވޭނެ މަގު ލިބިގަނެވޭނެ ގޮތް މިއޮތީއެވެ! ޢަމަލުކުރާށެވެ!: މުފްތީ މެންކް
0 0

ކުރިމަތިވާ އެއްވެސް ކަމަކަށް ކަންބޮޑުނުވެ ހުރެވޭނެ މަގު ލިބިގަނެވޭނެ ގޮތް މިއޮތީއެވެ! ޢަމަލުކުރާށެވެ!: މުފްތީ މެންކް

Written by

ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އެދޭނެ އެއްކަމަކީ ކަންބޮޑުވުންތަކުން ސަލާމަތްވެވިގެން ހުރުމެވެ. ހިތަށް އުފާވެރިކަން ލިބިގެން ހުރުމެވެ. އެކަން ކުރެވެން އޮތް މަގުވެސް އޮތީ ފެންނާށެވެ! އަހަރެމެންނަށް އޮތީ ޢަމަލުކުރުމެވެ. ތިމާގެ ހިތް، އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއެކު އަބަދުވެސް ﷲ ތަޢާލާ އާއި ގުޅުވައި އެކަލާނގެ ރަޙްމަތަށް އުންމީދުކޮށްގެން ހުންނަ މީހާއަށް ﷲ ތަޢާލާ ހެޔޮ ގޮތްތައް އަބަދުވެސް މިންވަރުކުރައްވަވާނެތެވެ. އެފަދަ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ﷲ ތަޢާލާއަށް ވަކީލުކޮށް އެކަމުން ހިތްފުރިގެން ހުންނަ ދުވަހެއް އަންނާނެއެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.