Feb 28, 2021
99 Views
Comments Off on ކުދިންގެ ސިކުނޑިއަށް ގެއްލުންތައް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ބޮޑީ އުމުރުގެ ފުރަތަމަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގަ: ދިރާސާ
0 0

ކުދިންގެ ސިކުނޑިއަށް ގެއްލުންތައް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ބޮޑީ އުމުރުގެ ފުރަތަމަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގަ: ދިރާސާ

Written by


ތުއްތު ކުދިންގެ ސިކުނޑިއަށް ގެއްލުންތައް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ބޮޑީ އެކުދިންގެ އުމުރުގެ ފުރަތަމަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކުދިންނަކީ އެކުދިން ހެދި ބޮޑުވާ މާހައުލުގައި ކަންތައް ހިނގާ ގޮތާއި މީހުން ކަންތައް ކުރާގޮތް ވަރަށް އަވަހަށް ދަސްކުރާ ބައެކެވެ….އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Report

Comments are closed.