Feb 28, 2021
1928 Views
Comments Off on އަޑު ބަރު ފިރިހެނުން ބޭވަފާތެރިވާނެ- ދިރާސާ
0 0

އަޑު ބަރު ފިރިހެނުން ބޭވަފާތެރިވާނެ- ދިރާސާ

Written by

ފިރިހެނެއްގެ އަޑުން، އޭނާ ބޭވަފާތެރި ވާނެކަން ދެނެގަނެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ފިރިހެނެއް ވަފާތެރިވާނެތޯ ޔަގީންކުރަން ބޭނުން ނަމަ، އޭނާގެ އަޑު އަހާށެވެ.

މީހަކު ބޭވަފާތެރި ވާނެކަން ދޭހަވާ އެތައް ބައިވަރު ސަބަބުތަކެއް ހުރެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސިއްރުން ފޯނު ގެންގުޅުމާއި، މީހާ ހުންނަ ގޮތަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ އިތުރުން، މައްސަލަ ޖެހޭ ގޮތް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Health · Life Style

Comments are closed.