Feb 28, 2021
570 Views
Comments Off on އޭ އަޙާއެވެ. ތައުބާވާށެވެ. ވަޤުތެއް ނެތެވެ. ކައްވަޅަށް ދާން ޖެހޭނީ ކޮން ވަގުތަކުކަމެއް ނޭންގެއެވެ.
0 0

އޭ އަޙާއެވެ. ތައުބާވާށެވެ. ވަޤުތެއް ނެތެވެ. ކައްވަޅަށް ދާން ޖެހޭނީ ކޮން ވަގުތަކުކަމެއް ނޭންގެއެވެ.

Written by


ހަ ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އުޅެމުންދާ މިދުނިޔޭގެ ޙަޔާތް އެކަނިވެރިއޭ ބުނެ ދަޢުވާކުރަމުން ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިއެއް ހޯދުމަށް ރެއާއި ދުވާލު އެއްބަޔަކު މަސައްކަތްކުރަނީއެވެ. ނޫނީ ލޯބިވެރީން ހޯދަނީއެވެ. މިކަމުގައި މިބައިމީހުން ކެއުމެއް ބުއިމެއް ނިދުމެއް އަރާމެއް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Report

Comments are closed.